На фокус

С какво се различаваме

Кои сме ние

От началото на 2004 година до сега имаме проведени над 800 курса за обучения по различни специалности и степени на професионална квалификация. Обучили сме над 10 000 курсиста- безработни и заети лица.

Лицензирани професии

Стопанско управление, администрация Техника, строителство и архитектура Архитектура и строителство Производство и преработка Селско, горско и рибно стопанство Социални услуги, услуги за личността Опазване на околната среда

Квалификация

ЦПО ”Виктория-Петранка Митрева” предлага обучения по описаните в лицензията си специалности и професии

Партньори

ЦПО "Виктория-ПМ" проведе различни обучения на безработни лица по схема "Развитие" ОП "Развитие на човешките ресурси".


За нас

Център за професионално обучение "Виктория ПМ"

Център за професионално обучение "Виктория ПМ" е регистриран за провеждане на професионално обучение от 1994 г. в Агенция по заетостта гр. София, с Удостоверение №56. От 2003 г. е лицензиран към НАПОО за извършване на професионални обучения с Лицензия № 200312104/ 03.12.2003 г.

От началото на 2004 година до сега имаме проведени над 800 курса за обучения по различни специалности и степени на професионална квалификация. Обучили сме над 10 000 курсиста- безработни и заети лица.

Провели сме над 400 обучения по заявка на работодатели по 30 вида специалности


Налични курсове


УЧЕТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И НАВСЯКЪДЕ

Насладете се на нашите онлайн курсове, където и да сте и когато пожелаете. Достъп до съдържанието на курса на мобилно устройство, таблет или настолен компютър.